Jak chmura pozwoliła przyspieszyć działanie aplikacji do weryfikacji plików JPK VAT

Case study w pigułce

Klient Producent rozwiązań dla bloków operacyjnych
Cele
  • Opracowanie aplikacji do obsługi sal operacyjnych
  • Integracja z kluczowymi systemami (oświetlenie, stół operacyjny, infrastruktura niemedyczna)
Zakres prac
Czas 24 miesiące +
Zespół 4 specjalistów IT
  • Analityk
  • Project Manager
  • Deweloper
  • Tester
Efekty Kompleksowy i funkcjonalny system obsługi sal operacyjnych, o modułowej infrastrukturze, który oferuje pełną integrację urządzeń medycznych i niemedycznych, a także zaawansowane funkcje zarządzania obrazem medycznym
Technologie .Net, Java Script, Windows Presentation Foundation (WPF)

Klient

Naszym klientem był dostawca rozwiązań, które usprawniają zarządzanie ryzykiem podatkowym w firmach. Firma zapewnia bezpieczeństwo oraz proponuje innowacyjne narzędzia i wyjątkowe doświadczenia dla swoich klientów. 

Klient wdrożył platformę, która automatycznie bada pliki JPK VAT, wykrywając błędy merytoryczne bez ingerencji w system księgowy i chroniąc poufne dane.

Wykorzystując algorytmy, program weryfikuje dane w plikach JPK, wykrywając nieprawidłowości i umożliwiając szybką kontrolę ich poprawności. Pozwala też na skorygowanie błędów przed wysłaniem plików do Ministerstwa Finansów.

Każde wskazanie potencjalnej nieprawidłowości jest precyzyjnie opisywane przez system, a użytkownik otrzymuje prosty i jasny komunikat o błędzie.

Proces

Klient zgłosił się do nas, ponieważ jego platforma służąca do weryfikacji plików JPK VAT nie posiadała wersji chmurowej, która umożliwiłaby przyspieszenie obliczeń wykonywanych przez aplikację oraz wprowadzenie multi-taskingu (czyli umożliwienie pracy wielu osobom nad jednym plikiem jednocześnie).

Po przeprowadzonej analizie systemowej rozpoczęliśmy development.

Rozwiązanie

Zrealizowana przez nas chmurowa wersja platformy umożliwiła optymalizację pracy nad dokumentami dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i rozwiązań chmurowych. 

Poprzednio, obliczenia w aplikacji desktopowej były zależne od mocy komputerów i trwały wiele minut. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom, obliczenia zajmują milisekundy. 

Wprowadziliśmy również możliwość jednoczesnej pracy wielu osób nad tym samym plikiem. 

Stworzona platforma zachowuje otwarty charakter, co pozwala na rozbudowywanie jej o kolejne moduły.