Przenieś swój biznes na wyższy poziom dzięki technologii AI

Integracja usług AI w firmie polega na włączeniu sztucznej inteligencji do różnych procesów biznesowych, aby zwiększyć ich efektywność i automatyzację. Nasza obsługa obejmuje analizę Twoich potrzeb i celów, automatyzację rutynowych zadań, personalizację doświadczeń klientów, poprawę decyzji biznesowych oraz optymalizację operacji poprzez wdrożenie algorytmów uczenia maszynowego, chatbotów, systemów rekomendacji i innych narzędzi AI.

Consulting w zakresie
generatywnej AI

Prowadzimy specjalistyczne doradztwo skierowane do firm i instytucji, które chcą wykorzystać potencjał generatywnej AI w swojej działalności. Konsultacje te obejmują szeroki zakres tematów, od oceny gotowości organizacji do wdrożenia technologii AI, przez identyfikację obszarów, w których zastosowanie generatywnej AI przyniesie największe korzyści, po pomoc w projektowaniu i implementacji konkretnych rozwiązań. Skupiamy się na wizji zmaksymalizowania korzyści poprzez usprawnienie pojedynczych obszarów biznesowych lub systemowych jak również przez transformację całych procesów. 

Dzięki naszemu doświadczeniu pomagamy organizacjom odkrywać innowacyjne rozwiązania AI, które przynoszą realne korzyści biznesowe, zwiększając efektywność, redukując koszty i otwierając nowe możliwości rynkowe. 

Doradztwo w obszarze generatywnej AI znajduje zastosowanie w różnorodnych branżach, m.in.:

 • E-commerce: personalizacja ofert i rekomendacje produktów w czasie rzeczywistym, 
 • Finanse: automatyczna analiza ryzyka kredytowego, personalizowane doradztwo finansowe, 
 • Produkcja: optymalizacja łańcuchów dostaw, prognozowanie zapotrzebowania, 
 • Opieka zdrowotna: analiza danych medycznych, wspomaganie diagnozy, 
 • Media i rozrywka: generowanie treści, personalizacja doświadczeń użytkownika. 

Analiza danych przez modele AI

Za pomocą narzędzi AI oferujemy usługę analizy danych, by pomóc klientom w formułowaniu wniosków i odkrywaniu wzorców czy trendów, które mogą być niewidoczne dla klasycznych metod analizy. Przekształcamy ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane w cenne informacje, na podstawie których możliwe jest podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych. Przygotowujemy również dane do użycia przez generatywną AI. 

W sektorze e-commerce tego typu analizy mogą pomóc w optymalizacji procesów logistycznych, przewidując nagłe wzrosty popytu oraz w pomagając w personalizacji ofert dla użytkowników, co znacząco zwiększa konwersje i satysfakcję klientów. W branży finansowej analiza danych pozwala z kolei na wykrywanie i zapobieganie oszustwom finansowym w czasie rzeczywistym, chroniąc zarówno firmę, jak i jej klientów. 

Jeśli jesteś zainteresowany odkryciem, jak analiza danych przez model AI może przekształcić Twoją działalność, zachęcamy do kontaktu w celu umówienia wstępnego spotkania. Nasz zespół ekspertów przeprowadzi z Tobą audyt potrzeb analitycznych Twojej firmy, doradzając najlepsze kierunki działania i personalizując naszą ofertę, aby najlepiej służyła Twoim celom biznesowym.

Development systemów i aplikacji opartych o generatywną AI

Nasze zespoły specjalizują się w tworzeniu dedykowanych systemów i aplikacji wykorzystujących moc generatywnej AI. Z powodzeniem łączymy sprawdzone techniki programistyczne z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie sztucznej inteligencji, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania, które napędzają transformację cyfrową naszych klientów. Nasz proces wytwórczy, oparty na najlepszych praktykach branżowych i ciągłej komunikacji, umożliwia szybkie dostarczanie systemów w pełni dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego klienta. 

Stosujemy zwinne techniki wytwarzania oprogramowania oparte o Agile, aby zapewnić elastyczność, szybkość i efektywność w procesie rozwoju. Pozwala to na ciągłe dostosowywanie projektu do zmieniających się wymagań oraz zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa rozwiązania. 

Każdy projekt traktujemy indywidualnie, starając się zrozumieć unikalne wyzwania i potrzeby naszych klientów. Wykorzystujemy generatywną AI do tworzenia rozwiązań, które nie tylko odpowiadają na aktualne wymagania, ale również otwierają nowe możliwości biznesowe, takie jak automatyzacja procesów, personalizacja doświadczeń użytkownika czy generowanie nowych treści. 

Zobowiązujemy się do długoterminowego partnerstwa z naszymi klientami, oferując kompleksowe usługi rozwojowe i utrzymaniowe po wdrożeniu systemu. Obejmuje to aktualizacje, optymalizację oraz szybką reakcję na ewentualne wyzwania techniczne, co zapewnia ciągłość działania i rozwój wdrożonych rozwiązań. 

Wdrażanie generatywnej AI w istniejące systemy i aplikacje

Specjalizujemy się w integracji zaawansowanych algorytmów generatywnej AI, takich jak modele językowe, z obecnie działającymi systemami i aplikacjami naszych klientów. Naszym celem jest znaczące rozszerzenie funkcjonalności istniejących rozwiązań o nowe, inteligentne możliwości. Dzięki temu klienci mogą czerpać korzyści z takich innowacji jak generowanie dynamicznych treści, zaawansowana analiza dużych zbiorów danych, czy personalizacja interakcji z użytkownikami, co w rezultacie przekłada się na zwiększenie efektywności biznesowej i poprawę doświadczeń użytkowników końcowych. 

Nasz proces integracji rozpoczyna się od dokładnej analizy i zrozumienia obecnych systemów Klienta, aby zapewnić płynne wdrożenie rozwiązań AI, które harmonijnie współpracują z istniejącą infrastrukturą i procesami biznesowymi. 

Wszystkie działania w ramach naszej usługi są ukierunkowane na dostarczanie konkretnych korzyści biznesowych. Przez zrozumienie celów i wyzwań naszych klientów, jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania generatywnej AI, które najlepiej odpowiadają na ich indywidualne potrzeby. 

Po wdrożeniu rozwiązania, kontynuujemy wsparcie, oferując usługi optymalizacyjne i aktualizacyjne, aby zapewnić, że wdrożone systemy AI nie tylko utrzymują swoją wydajność, ale również ewoluują wraz z rosnącymi potrzebami biznesowymi klienta. Nasze długoterminowe zaangażowanie w sukces klienta obejmuje monitoring, analizę efektywności i dostosowywanie rozwiązań, aby maksymalizować ich wartość. 

Prompt engineering
i fine-tuning modeli AI

Dostosowujemy i optymalizujemy modele AI tak, aby jak najlepiej spełniały specyficzne wymagania i cele naszych klientów. W dziedzinie prompt engineering, tworzymy i udoskonalamy precyzyjne polecenia, które kierują działaniem modeli generatywnych, takich jak GPT, umożliwiając im generowanie bardziej trafnych i spersonalizowanych odpowiedzi. Dzięki procesowi fine-tuningu, adaptujemy istniejące modele AI do unikalnych potrzeb biznesowych poprzez ich dodatkowe trenowanie na specyficznych danych, co pozwala na znaczne zwiększenie ich skuteczności i precyzji. 

Nasze podejście do projektowania promptów i fine-tuningu modeli jest w pełni indywidualne, co pozwala na dokładne dostosowanie wyników generowanych przez AI do oczekiwań i wymagań konkretnego zastosowania. Dzięki temu nasi Klienci mogą wykorzystać pełen potencjał technologii AI w swoich działaniach, osiągając lepsze wyniki i bardziej efektywne rozwiązania. 

Przez skupienie się na szczegółowej optymalizacji modeli, nasza usługa umożliwia firmom nie tylko zwiększenie dokładności i skuteczności działania AI, ale również odkrycie nowych możliwości dla jej wykorzystania. Personalizowane podejście do treningu modeli AI znacząco poprawia ich zdolność do rozumienia i realizacji złożonych zadań, co przekłada się na maksymalizację korzyści biznesowych płynących z ich zastosowania. 

Jak działamy?

 • Analiza problemu biznesowego

  • Diagnozujemy problem, który ma rozwiązać wdrożenie sztucznej inteligencji.
  • Oceniamy opłacalność rozwiązania opartego na AI.

 • Planowanie i projektowanie rozwiązania

  • Identyfikujemy i przygotowujemy zasoby (np. dane).
  • Tworzymy plan z harmonogramem i kamieniami milowymi.
  • Tworzymy prototyp rozwiązania lub PoC (Proof of Concept).

 • Wdrożenie

  • Prowadzimy proces developmentu end-to-end.
  • Stosujemy prompt engineering, fine tuning lub trenujemy model AI od podstaw - w zależności od przypadku
  • Prowadzimy testy i wdrażamy rozwiązanie w środowisku produkcyjnym.

 • Testowanie i ewaluacja

  • Oceniamy wydajność modelu za pomocą odpowiednich metryk, wprowadzamy niezbędne optymalizacje w razie potrzeby.
  • Planujemy działania związane z utrzymaniem rozwiązania.

Proof of Concept (PoC)

ma za zadanie sprawdzić, czy dana koncepcja jest wykonalna technologicznie, skupiając się na kluczowych założeniach projektu bez pełnej funkcjonalności. Prototyp, będący bardziej zaawansowaną wersją PoC, demonstruje praktyczne działanie i wygląd produktu, testując jego różne aspekty. Główna różnica między nimi leży w celu i zakresie: PoC weryfikuje możliwość realizacji pomysłu, a prototyp pokazuje, jak produkt będzie funkcjonował w praktyce.