AI Act – co zmieni dla Twojej firmy

ai act rozporządzenie dla sztucznej inteligencji

2 lipca 2024 roku opublikowano AI Act. Rozporządzenie ustanawia ramy prawne dla sztucznej inteligencji w UE. AI Act definiuje zasady rozwoju, wdrażania i użytkowania AI. Kładzie nacisk na bezpieczeństwo i minimalizację ryzyka. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad implementacją tych przepisów w Polsce. Kogo dotyczy AI Act? Jakie grożą sankcje za niedostosowanie się niego?

SEDIVIO włącza się w edukowanie dzieci i rodziców w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego

dziecko na laptopie, opsec4kids, bezpieczeństwo dzieci w internecie

Badania wskazują, że niemal 20% nastolatków w wieku 11-16 lat rezygnuje z jedzenia lub snu z powodu nadmiernego korzystania z Internetu. Prawie 4 na 10 czuje się bardziej autentycznie w świecie wirtualnym niż w bezpośrednich kontaktach z ludźmi. Co trzeci polski nastolatek w wieku 11-16 lat bezskutecznie stara się ograniczyć czas spędzany w sieci. Wspieranie edukacji dzieci w zakresie cyberbezpieczeństwa jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczniejszego środowiska cyfrowego w Polsce.

Co to jest ISO 27001? Prosty przewodnik

ISO 27001 czym jest

ISO 27001, oficjalnie znany jako ISO/IEC 27001, to międzynarodowy standard określający wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI). Jego celem jest zapewnienie, że organizacje mogą zarządzać informacjami w sposób bezpieczny i zgodny z najlepszymi praktykami, minimalizując ryzyko związane z bezpieczeństwem danych. Czym dokładnie jest norma ISO 27001 i dlaczego potrzebna jest organizacji?

Podsumowanie subskrypcji akcji serii D

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie subskrypcji akcji serii D: 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 10.01.2024 – 24.06.2024 2) Data przydziału akcji: Objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia Akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 […]

Dyrektywa NIS2: czym jest i kogo dotyczy?

dyrektywa nis2 - czym jest i kogo dotyczy?

Dyrektywa NIS2 ma na celu dostosowanie standardów bezpieczeństwa informatycznego na obszarze Unii Europejskiej. Rozporządzenie NIS2 obejmuje blisko 160 000 podmiotów z sektora usług cyfrowych, które są kluczowe dla funkcjonowania infrastruktury internetowej.

Czym dokładnie jest wprowadzona w 2023 roku dyrektywa NIS2?

Uzupełnienie raportu ws. powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję EBI 16/2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 14/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku, niniejszym przekazuje życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej tj:1. Pani Ewy Budziszewskiej,2. Pana Arkadiusza Semczak,3. Pana Kajetana Wojnicz,4. Pana Mariusza Mireckiego,5. Pana Rafała Rymuza,6. Pani Dagmary Kingi Krzesińskiej.Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt […]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2024 r ESPI 16/2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”] przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2024 r.: Jakub Paweł Budziszewski– liczba głosów przysługujących na ZWZ – 70.266– udział w głosach na ZWZ – 50,09 proc.– udział w ogólnej liczbie głosów – […]

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2024 roku EBI 15/2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (dalej „Walne Zgromadzenie”) podjętych w dniu 27 czerwca 2024 roku. Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z […]

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 14/2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 27 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w sprawie powołania na okres nowej wspólnej kadencji następujące osoby na Członków Rady Nadzorczej:1. Panią Ewę Budziszewską,2. Pana Arkadiusza Semczka,3. Pana Kajetana Wojnicza,4. Pana Mariusza Mireckiego,5. Pana Rafała Rymuza,6. Panią Dagmarę […]

Zmiana stanu posiadania ESPI 15/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał oraz zmiana Statutu Spółki. Zarząd spółki Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie [„Emitent”, „Spółka”], informuje o otrzymaniu zawiadomienia od akcjonariusza Barczewscy Fundacja Rodzinna [„Akcjonariusz”] sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do […]