Wzrost przychodów ze sprzedaży o 61% rok do roku w II kwartale. Co jeszcze w najnowszym raporcie?

Nasza spółka odnotowała wzrost kluczowych wskaźników. II kwartał bieżącego roku był dla nas kolejnym dobrym kwartałem. Zawarte w nim liczby dowodzą, że nasza praca przynosi efekty. Wzrosły przychody, a także wynik ze sprzedaży i z działalności operacyjnej.

„Cieszę się, że nasza praca przynosi owoce. Dowodem na to niech będą liczby, które w każdym kolejnym raporcie kwartalnym przynoszą wzrosty w ujęciu rok do roku. Przychody naszej spółki w II kwartale 2023 r. wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. o 61%. Wynik ze sprzedaży wzrósł o 56%, natomiast wynik z działalności operacyjnej o 65%”

Cały raport dostępny jest do pobrania pod tym linkiem. Poniżej zaś prezentujemy najważniejsze wyimki z raportu SEDIVIO za II kwartał 2023.

Przychody spółki

Przychody w II kwartale 2023 wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu 2022 o 61% do poziomu 3 636 626,88 zł. O tyle samo wzrosły koszty – do poziomu 3 367 958,68 zł. Warto zaznaczyć, że jest to realizacja wyniku oczekiwanego przez zarząd SEDIVIO SA, która została spowodowana dynamiką realizowanych zamówień z jednej strony oraz rozwojem produktu Cyrima z drugiej.

Wzrost wyników

Wynik ze sprzedaży wzrósł w II kwartale o 56% w ujęciu r/r do 268 668,20 zł, a wynik z działalności operacyjnej – o 65% do 284 836,74 zł.

Struktura finansowania

Z punktu widzenia struktury finansowania obserwujemy pozytywny trend. Aktywa obrotowe wzrosły o 55% do 6 697 252,78 zł na koniec II kwartału 2023 wobec 4 309 681,74 zł na koniec II kwartału 2022

Nasz projekt strategiczny: Cyrima

W drugim kwartale 2023 roku prace w projekcie Cyrima koncentrowały się na przygotowaniach do uruchomienia etapu wczesnej adopcji.

Od strony aplikacyjnej skupiliśmy się na rozwiązywaniu problemów związanych z autoryzacją użytkowników (dawny model autoryzacji był uciążliwy z perspektywy UX) oraz nad poprawą interfejsów prezentujących framework. Przełom maja i czerwca upłynął na planowaniu drugiego etapu prac, który prowadzimy obecnie – skupiającego się na dobudowaniu funkcjonalności specyficznych dla wariantu premium.

W strumieniu frameworku prace skupiały się na budowie procesu zarządzania ciągłością działania, procesów z obszaru bezpieczeństwa łańcucha dostaw oraz standardów bezpieczeństwa, które opisują wymagania dla procesów klienta integrujących się z frameworkiem Cyrima. W czerwcu rozszerzyliśmy zespół odpowiedzialny za ten obszar w celu przyspieszenia prac nad instrukcjami stanowiskowymi i adaptacją posiadanych procesów do potrzeb odbiorców licencji basic.

Strumień sprzedaży i marketingu koncentrował się na przygotowaniu materiałów informacyjnych, które w następnym kroku, przypadającym na kwartał III, prezentowane są naszym potencjalnym partnerom, aby wyjaśnić zasady uczestnictwa w etapie wczesnej adopcji i przybliżyć korzyści biznesowe płynące z wykorzystania naszego narzędzia.

Cały raport dostępny jest do pobrania pod tym linkiem.