Wzrost przychodów ze sprzedaży o 139% r/r w pierwszym kwartale. Publikujemy raport okresowy

Wyniki finansowe uzyskane przez SEDIVIO w pierwszym kwartale 2023 roku są obiecujące. Zadowala przede wszystkim duży wzrost przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi – do poziomu około 4,15 mln złotych. Co jeszcze pokazał raport?

To kolejny dobry raport naszej spółki, który pokazuje, że nasza praca przynosi efekty. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, o czym informowaliśmy niedawno. Teraz prezentujemy dane finansowe, które są odzwierciedleniem naszych deklaracji.

„Jestem zadowolony z wyników pierwszego kwartału 2023 roku i uważam, że są obiecujące dla dalszego rozwoju naszej spółki. Widzimy pozytywną dynamikę w działalności operacyjnej i wzrost przychodów netto ze sprzedaży. Jestem również zadowolony z postępów projektu CYRIMA oraz pierwszych przychodów odnotowanych przez naszą spółkę zależną Concept Masters. Dziękuję inwestorom za ich zaangażowanie i wsparcie w tym okresie intensywnego rozwoju”

Cały raport dostępny jest do pobrania pod tym linkiem. Tymczasem, podobnie jak ostatnim razem, zachęcamy do zapoznania się z trzema najważniejszymi sukcesami SEDIVIO w minionym kwartale.

Przychody spółki

W pierwszym kwartale bieżącego roku przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wzrosły rok do roku z poziomu o blisko 139%. Tempo wzrostu oceniamy bardzo pozytywnie.

Wzrost wyników

Ostateczny wynik netto naszej spółki za pierwszy kwartał wyniósł około 700 tys. złotych, w porównaniu do około 40 tys. złotych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Należy zaznaczyć jednak, że spadł poziom środków pieniężnych na koniec okresu z poziomu około 1,65 mln zł do poziomu 0,14 mln zł. Podobne zjawisko obserwowaliśmy w pierwszym kwartale 2022 roku. Podobnie jak wtedy, jest ono związane zarówno z realizacją naszego strategicznego projektu Cyrima, jak również z rozliczeniami finansowymi realizowanych prac operacyjnych.

Warto podkreślić, że pierwsze przychody odnotowała nasza spółka zależna Concept Masters, która to realizowała działania marketingowe dla podmiotów związanych z działalnością alternatywnych spółek inwestycyjnych, jak również technologii medycznych, sztucznej inteligencji i blockchain.

Należy tutaj zaznaczyć, że jest to nowa działalność dla naszej grupy kapitałowej. Ze względu na to, że nie są to wyniki o znaczeniu istotnym dla grupy kapitałowej, na ten moment nie konsolidujemy naszego raportu. Jesteśmy jednak optymistycznie nastawieni, jeśli chodzi o dalszy rozwój Concept Masters.

Zachęcamy do lektury całego raportu, który dostępny jest do pobrania pod tym linkiem.