Wyjątkowy raport roczny SEDIVIO SA za 2023 rok

Jest już dostępny raport roczny i sprawozdanie Zarządu SEDIVIO SA za miniony rok. Tym razem do jego opracowania sięgnęliśmy po generatywną sztuczną inteligencję. Pozwoliła ona nie tylko na efektywną analizę danych finansowych, lecz także na zmianę formy prezentowania kluczowych informacji – tak, by były one bardziej przyjazne dla czytelnika. A te są bardzo optymistyczne i pokazują istotne wzrosty.

2023 rok przyniósł SEDIVIO SA wzrost kluczowych wskaźników, takich jak przychód (+30% w ujęciu rok do roku) oraz zysk netto (+82% w ujęciu rok do roku).

„Wyniki finansowe są rezultatem konsekwentnie realizowanej przez nas strategii rozwoju. Jesienią 2023 roku przyjęliśmy założenia strategiczne na kolejne dwa lata. Planujemy, by znacząca część naszych rocznych przychodów pochodziła z sektora cyberbezpieczeństwa. Stanie się to możliwe m.in. dzięki naszym usługom doradczym, ale także sprzedaży systemu do zabezpieczenia procesów wytwórczych - Cyrima. Przewidujemy, że przychody z tego sektora będą rosły w tempie przekraczającym 40% rocznie. Czeka nas intensywny czas” – komentuje Karol Matczak, członek Zarządu SEDIVIO SA i CFO spółki.

„Raport, który macie Państwo przed oczami, podsumowuje wyjątkowo dobry rok w historii naszej spółki. To czas, w którym nasze strategiczne narzędzie, jakim jest system do zabezpieczania procesów wytwórczych w średnich i dużych organizacjach - Cyrima, trafiło w ręce pierwszych użytkowników. Dzięki temu mogliśmy otrzymać informację zwrotną dotyczącą naszego systemu i wprowadzić zmiany tak, by narzędzie to w maksymalnym stopniu spełniał oczekiwania jego użytkowników. Informacja Zwrotna, jaką otrzymaliśmy, potwierdza, że nasze założenia dotyczące systemu Cyrima były słuszne. Jednak to 2024 r. będzie kluczowym, jeśli chodzi o rozwój tego narzędzia i jego komercjalizację – jak już informowałem, spodziewamy się pierwszych wdrożeń komercyjnych w III kwartale tego roku” – komentuje we wstępie do raportu Jakub Budziszewski, prezes Zarządu SEDIVIO SA i CEO spółki.

Cały raport dostępny jest do pobrania w tym miejscu. Sprawozdanie dostępne jest tutaj. Poniżej natomiast znaleźć można najciekawsze informacje zawarte w raporcie.