StockWatch x SEDIVIO – posłuchaj prezentacji

8 listopada o godzinie 15.00 Prezes Zarządu naszej spółki Jakub Budziszewski opowiedział o planach na dalszy rozwój SEDIVIO. Zachęcamy do obejrzenia zapisu z prezentacji.

Piątkowe spotkanie było poświęcone:

  • rozwojowi spółki w kluczowych obszarach (cyberbezpieczeństwo, e-zdrowie, sztuczna inteligencja),
  • rozwojowi flagowego produktu spółki z obszaru cyberbezpieczeństwa – systemu Cyrima oraz planów na komercjalizację i skalowanie rozwiązania (z uwzględnieniem rynków zagranicznych),
  • planowanej emisji akcji serii C spółki.

Zapis z webinaru można obejrzeć w tym miejscu:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Spółki SEDIVIO SA („Spółka”), ani w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych Spółki.

Dokument Ofertowy wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie. Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Opis ryzyk związanych z inwestycją dostępny jest w Dokumencie Ofertowym „Czynniki ryzyka”, w tym ryzyko nieosiągnięcia przez Spółkę celów strategicznych wskazanych w Dokumencie Ofertowym.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Dokumentu Ofertowego, w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje.

Zapisy na Akcje będą przyjmowane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA.