Raport za I kwartał 2024 już dostępny!

Pomimo spowolnienia gospodarczego i zmian w strukturach władz publicznych, udało się nam utrzymać marże na zadowalającym poziomie, podkreśla prezes zarządu SEDIVIO SA Jakub Budziszewski. Co jeszcze przyniósł spółce I kwartał? Zachęcamy do lektury raportu okresowego.

W I kwartale 2023 roku skupialiśmy się utrzymaniu marż w otoczeniu spowolnienia gospodarczego oraz zmian w strukturach władz publicznych, zakończeniu procesu tworzenia pierwszej wersji systemu Cyrima, a także na budowie zespołu wdrożeniowego w obszarze sztucznej inteligencji. 

Jeśli chodzi o przychody to wyniosły one w pierwszym kwartale 2024 roku 3 349 824 zł wobec 4 149 547 zł w pierwszym kwartale 2023. Spadek o 19% wynikał w dużej mierze z braku istotnych z punktu widzenia spółki postępowań publicznych oraz spowolnienia gospodarczego.  

Koszty spadły o 7%, z poziomu 3 232 224 w pierwszym kwartale 2023 do poziomu 3 018 836 zł w analogicznym okresie 2024. Brak proporcjonalnego spadku wynika z rozbudowy zespołów w nowych obszarach działalności, a także przygotowania do potencjalnych postępowań w kolejnych kwartałach.  

Naszym zdaniem przyczyni się to do wykorzystania potencjału SEDIVIO w najbliższych latach. 

Wybrane dane finansowe

W I kwartale konsekwentnie realizowaliśmy naszą strategię, skupiając się na budowaniu kompetencji w zakresie sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. System Cyrima był testowany przez ostatnie miesiące przez tzw. Wczesnych adopterów (ang. early adopters) czyli użytkowników, którzy pracują na bardzo wczesnej wersji produktu.

Wyniki oceniamy pozytywnie i zakładamy, że wskazane przez nich elementy rozwoju oraz błędy zostaną wykonane do końca maja 2024 roku. Zakładamy, że pierwsze komercyjne wdrożenia powinny pojawić się już w trzecim kwartale 2024.  

Prowadzimy istotne działania w obszarze nawiązywania partnerstw, w tym z wiodącymi kancelariami prawnymi, jak również z istotnymi potencjalnymi klientami.

“Kierunek rozwoju biznesowego, jaki obraliśmy zgodnie z bieżącą strategią rozwoju, odzwierciedla się w danych finansowych za I kwartał 2024. Intensywnie rozbudowywaliśmy w tym okresie zespoły w nowych dla SEDIVIO obszarach działalności. Przygotowywaliśmy się także do potencjalnych postępowań w kolejnych kwartałach, by w pełni wykorzystać potencjał naszej spółki. Są to świadome decyzje zarządu naszej spółki, które mają na celu utrzymanie kursu w kierunku budowania wartości dla akcjonariuszy i inwestorów w trudniejszym niż w poprzednich latach otoczeniu gospodarczym i wobec zmian w strukturach władz publicznych w Polsce, które w naturalny sposób wpływają na obszar zamówień publicznych” - komentuje na łamach raportu Jakub Budziszewski, prezes zarządu SEDIVIO SA.

Cały raport dostępny jest do pobrania pod tym linkiem.