Raport za 2022 rok przynosi wzrost kluczowych wskaźników

Opublikowaliśmy raport okresowy za 2022 rok, a wraz z nim sprawozdanie zarządu naszej spółki. Z podsumowania danych wynika, że odnotowujemy znaczący wzrost takich wskaźników, jak stosunek przychodów i zysku ze sprzedaży rok do roku oraz wskaźników rentowności. To kolejne doskonałe wiadomości ze spółki.

2022 rok był kluczowy z punktu widzenia rozwoju SEDIVIO SA, bo intensywnie realizowaliśmy w jego trakcie naszą strategię na okres 2022/2023, która zawiera się w następujących głównych punktach:

 
  • wejście w nowe obszary rozwoju (cyberbezpieczeństwo, blockchain, sztuczna inteligencja),

  • rozwój produktu strategicznego w obszarze cyberbezpieczeństwa,

  • dywersyfikację źródeł przychodów i poszerzenie oferty (m.in. o usługi w zakresie utrzymania IT i obsługę projektów komercyjnych),

  • osiągnięcie pozycji samodzielnego partnera w przetargach na obsługę IT.

 

Raport roczny oraz sprawozdanie zarządu z działalności naszej spółki w 2022 roku pokazują, że obranie tych kierunków rozwoju było słuszną decyzją, która – dzięki prężnemu działaniu wzmocnionego zespołu SEDIVIO SA – przyniosła wzrost kluczowych wskaźników, o czym poniżej

„Obecna strategia rozwoju naszej firmy zakładała koncentrację na kilku obszarach, spośród których na szczególne wyróżnienie zasługuje cyberbezpieczeństwo. Dlaczego podjęliśmy taką decyzję? Wystarczy podać, że według raportu firmy MarketsandMarkets, globalny rynek cyberbezpieczeństwa osiągnie wartość 248,26 miliardów dolarów w 2023 roku co oznacza jego wzrost o 60% od 2018 roku. Dostrzegliśmy, w jakim tempie rozwija się ten sektor i postanowiliśmy skorzystać z potencjału, jaki oferuje.

W 2022 roku podpisaliśmy w obszarze cyberbezpieczeństwa umowy o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów złotych. W najbliższym czasie spodziewamy się zamówień na konkretne usługi w tych obszarach, z czym wiązać się będą umowy wykonawcze. Oczywiście, jeśli dojdzie do ich podpisania, będziemy informować o tym na bieżąco.

Ponadto konsekwentnie rozwijamy własny cyfrowy produkt w obszarze bezpieczeństwa informacji. Nazwaliśmy go „Cyrima”. inwestorom za ich zaangażowanie i wsparcie w tym okresie intensywnego rozwoju”

Cały raport dostępny jest do pobrania pod tym linkiem (zaś sprawozdanie zarządu: tutaj). Teraz jednak zapraszamy do zapoznania się z trzema najważniejszymi sukcesami SEDIVIO w minionym roku.

Wzrost przychodów

W 2022 roku odnotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży o około 80% w stosunku do roku poprzedniego. Oznacza to, że kształtowały się one na poziomie około 11,5 mln zł.

Wzrost zysku ze sprzedaży

Zysk ze sprzedaży wzrósł o około 237% w porównaniu do 2021 roku – do poziomu około 1,55 mln zł.

Wzrost rentowności

Wskaźnik ROA (rentowność aktywów ogółem) naszej spółki wzrósł z poziomu 13,68% w 2021 roku do poziomu 18,60%. Z kolei wskaźnik ROE (rentowność kapitału własnego) wzrósł z poziomu 18,36% w 2021 roku do poziomu 27,54%.

Cały raport dostępny jest do pobrania pod tym linkiem (zaś sprawozdanie zarządu: tutaj). Teraz jednak zapraszamy do zapoznania się z trzema najważniejszymi sukcesami SEDIVIO w minionym roku.