Olbrzymi sukces spółki! Poznaj 3 najważniejsze liczby

Czwarty kwartał przyniósł naszej spółce doskonałe wyniki: odnotowaliśmy wzrost przychodów rok do roku o 160%, a wyniku z działalności operacyjnej aż o 563%! W całym 2022 roku przychody SEDIVIO S.A. wzrosły o 80%, osiągając poziom ponad 11,5 mln złotych. Co jeszcze udało się osiągnąć?

„Powiedzieć, że to olbrzymi sukces – to mało powiedzieć. To doskonale wykonana robota rosnącej rodziny SEDIVIO. Idziemy jak burza z realizacją naszej strategii. Jesteśmy nie do zatrzymania, a z wynikami naszej pracy trudno polemizować – to po prostu bardzo, bardzo dobre liczby. Kilka razy przeglądałem zestawienia i uśmiech nie schodzi mi z twarzy”

Cały raport dostępny jest do pobrania pod tym linkiem. Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z trzema najważniejszymi sukcesami SEDIVIO w minionym kwartale.

Wzrost przychodów

W czwartym kwartale 2022 roku SEDIVIO odnotowało wzrost przychodów o 160% rok do roku, z poziomu 1 662 213,60 zł do poziomu 4 327 703,55 zł. W całym 2022 roku przychody wrosły o 80% z 6 419 726,80 zł do 11 533 259,35 zł.

„W 2022 roku skupialiśmy się na wzroście zespołu i przychodów, przy czym widzimy konieczność położenia większego nacisku na wzroście marż w kolejnych kwartałach. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście startu naszego strategicznego projektu Cyrima, narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem projektów, gdyż pozwoli nam to na efektywne zarządzanie całym podmiotem, zwłaszcza w kontekście wygranych postępowań publicznych”

Wzrost wyniku z działalności operacyjnej

Wynik z działalności operacyjnej wzrósł o 563% z poziomu 142 525,81 zł do poziomu 944 394,32 zł, a w całym 2022 roku wzrost wyniósł 262%, z 460 705,14 zł do 1 666 725,63 zł. Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły do 1 941 971,78 zł, a równolegle należności krótkoterminowe do poziomu 2 437 499,51. Na koniec kwartału spółka posiadała środki pieniężne w kwocie 1 658 484,55 zł.

Przyrost zespołu

W grudniu mogliśmy pochwalić się zatrudnieniem setnego pracownika. Zespół SEDIVIO urósł o 117% rok do roku, ponieważ intensywnie realizujemy kolejne projekty, które zresztą też wynikają z realizacji naszej strategii. Jesteśmy w tym zakresie spójni i konsekwentni, bo wiemy, że pozwoli nam to osiągać kolejne sukcesy.

Kluczowe projekty idą do przodu!

Uzyskane wyniki finansowe są rezultatem konsekwentnej realizacji strategii naszej spółki. Zakładała ona między innymi dywersyfikację źródeł przychodów. Dotychczas SEDIVIO koncentrowało się na realizacji projektów głównie z obszaru med-tech, m.in. na potrzeby Ministerstwa Zdrowia. Teraz się to zmienia, a dowodem na to jest skuteczne dalsze rozszerzanie działalności w obszarze cyberbezpieczeństwa i podpisanie umowy ramowej z Centrum Cyberbezpieczeństwa, której wartość szacowana jest na 35 milionów złotych.

W obszarze bezpieczeństwa informacji SEDIVIO S.A. konsekwentnie rozwija swój strategiczny produkt o nazwie Cyrima. To kompleksowe narzędzie do zarządzania bezpieczeństwem projektów w formie plug-inu do popularnej platformy Jira. Jeszcze na luty zaplanowana jest publikacja produktowej strony internetowej.

„Prace nad rozwojem Cyrimy posuwają się do przodu, planujemy ich zakończenie na początku drugiego kwartału bieżącego roku. Co bardzo ważne, wyniki dotychczasowych prac zostały przetestowane, co pozwoliło pokazać, że produkt jest zgodny ze specyfikacją. Ocena jakości kodu również nie wykazała najmniejszych zastrzeżeń. W związku ze stopniem zaawansowania prac nad produktem, przygotowaliśmy i wdrażamy działania w zakresie sprzedaży Cyrimy”

W planowaniu działań sprzedażowych dla Cyrimy, spółka wykorzystuje pierwsze informacje zwrotne z rynku, które już posiada i analizuje.

„Nie ukrywam, że są to bardzo dobre informacje i spodziewamy się dużego zainteresowania Cyrimą”

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden sukces spółki w czwartym kwartale minionego kwartału. Okazuje się bowiem, że pierwsze przychody odnotowała także spółka Concept Masters sp. z o. o.

„Przekształcenie TECH MED HOUSE w agencję komunikacji zintegrowanej okazało się dobrym krokiem. Spodziewamy się, że kolejne miesiące przyniosą dalszy rozwój spółki, co również wpływa na dywersyfikację źródeł przychodów SEDIVIO S.A., zgodnie z naszą strategią”

Cały raport dostępny jest do pobrania pod tym linkiem.