O czym dyskutuje się w kontekście AI w e-zdrowiu, czyli podsumowanie konferencji AI & MEDTECH CEE

11 czerwca uczestniczyliśmy w AI & MEDTECH CEE w Warszawie – największej w Europie Środkowo-Wschodniej konferencji poświęconej sztucznej inteligencji i innowacjom w zdrowiu. Wydarzenie zgromadziło ekspertów z całego świata, w tym liderów technologicznych, przedstawicieli sektora zdrowia, startupów oraz funduszy inwestycyjnych. Dzielimy się najważniejszymi wnioskami i innowacjami w dziedzinie sztucznej inteligencji i zdrowia, o których rozmawialiśmy podczas wydarzenia.

W trakcie konferencji omówiono, jak algorytmy AI wspierają nowoczesne technologie diagnostyczne, poprawiając precyzję i szybkość diagnozowania różnych schorzeń. Dzięki temu możliwe jest wcześniejsze wykrywanie chorób i szybsze wdrażanie odpowiedniego leczenia.

Eksperci skupili się na integracji e-zdrowia w polskim sektorze ochrony zdrowia. Dyskutowano o korzyściach i wyzwaniach związanych z wdrażaniem cyfrowych rozwiązań, które mogą zwiększyć dostępność opieki medycznej oraz usprawnić jej funkcjonowanie – mówiono zatem także o AI w publicznej służbie zdrowia. Owocem dyskusji była prezentacja rozwiązań dotyczących m.in. wsparcia procesu podejmowania decyzji przez personel medyczny czy analizy stanu zdrowia pacjenta w oparciu o dane medyczne. Omawiane kierunki rozwoju AI w e-zdrowiu pokrywają się z naszymi przewidywaniami na rok 2024, o których pisaliśmy kilka miesięcy temu.

Sztuczna inteligencja w e-zdrowiu to także możliwość efektywnej analizy wyników obrazowych takich jak USG, rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa. Tradycyjnie, analiza tych obrazów wymaga czasu i ekspertyzy, jednak dzięki technologiom opartym na sztucznej inteligencji możliwe jest automatyczne wykrywanie i interpretowanie różnych patologii, co przyspiesza cały proces diagnostyczny.

W kuluarach mówiono również o rewolucji w sektorze farmaceutycznym, gdzie AI wspiera procesy badawczo-rozwojowe oraz produkcję leków. AI pozwala na szybsze odkrywanie nowych leków i optymalizację procesów produkcyjnych. Temu zagadnieniu także poświęcono część dyskusji podczas konferencji, co wydaje nam się szczególnie wartościowe – z naszej bowiem perspektywy dotychczas zbyt rzadko mówi się o roli AI w farmacji.

Wsparcie dla personelu medycznego

Podczas konferencji AI & MEDTECH CEE wielokrotnie podkreślano, że celem rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji nie jest zastąpienie lekarzy czy pielęgniarek, lecz wsparcie ich pracy oraz przyspieszenie realizacji świadczeń zdrowotnych. Najbardziej efektywne okazuje się rozwiązywanie małych problemów i usprawnianie pojedynczych procesów. Z badań jasno wynika, że głównym problemem personelu medycznego jest przemęczenie pracą. Jedną z recept na ten problem mogą być nowoczesne narzędzia, służące np. do nagrywania przebiegu wizyty w formie audio, a następnie generujące dzięki AI notatkę z całej wizyty, co pozwala lekarzom na oszczędność czasu i usprawnia kontakt z pacjentem.

Wsparcie AI Act i RODO w zakresie e-zdrowia

Istotnym punktem programu był panel dyskusyjny poświęcony wykorzystywaniu danych medycznych do budowy rozwiązań AI. Wiąże się to oczywiście z koniecznością stworzenia precyzyjnych regulacji prawnych, takich jak RODO czy AI Act.

W SEDIVIO nie tylko dostrzegamy te wyzwania, ale również aktywnie pracujemy nad narzędziami, które ułatwią firmom spełnienie wymogów stawianych przez regulacje.

Zamówienia publiczne w e-zdrowiu

Jednym z istotnych punktów do dyskusji, szczególnie ważnym dla SEDIVIO jako spółki działającej w sektorze publicznym, było przedstawienie wytycznych dotyczących tworzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Dokumenty te odgrywają kluczową rolę w procesie zamówień publicznych, a także w innych rodzajach zamówień.

Zgodziliśmy się, że w tym kontekście szczególnie duże jest znaczenie jasnych i przejrzystych procedur, które są niezbędne do skutecznego przeprowadzenia zamówień. Jasne i precyzyjne SIWZ oraz OPZ pomagają w eliminacji nieporozumień między zamawiającym a wykonawcą, co prowadzi do bardziej efektywnego i przejrzystego procesu zakupowego.

Na konferencji omawialiśmy również najlepsze praktyki dotyczące tworzenia tych dokumentów. Uczestnicy debaty wskazywali, że należy uwzględniać w nich wszelkie istotne informacje techniczne i organizacyjne, aby zminimalizować ryzyko późniejszych sporów i opóźnień. Szczególnie ważne jest, aby specyfikacje były na tyle szczegółowe, aby wykonawcy mogli precyzyjnie oszacować koszty i czas realizacji zamówienia, jednocześnie pozostawiając pewną elastyczność dla innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez oferentów.

E-zdrowie - kopalnia inspiracji

Wydarzeniu towarzyszyła premiera kolejnej edycji raportu Top Disruptors in Healthcare, czyli przeglądu innowacyjnych startupów medycznych w Polsce i w regionie CEE. To bardzo ciekawa publikacja, która pokazuje trendy i dostarcza szeregu inspiracji dotyczących możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej.

- Dane zawarte w raporcie Top Disruptors in Healthcare pokazują zarówno ogromny potencjał, jak i wyzwania, przed którymi stoją startupy medyczne w Polsce i w regionie. Innowacje w kardiologii, onkologii, psychiatrii i innych dziedzinach, wspierane przez zaawansowane technologie, mają szansę znacząco wpłynąć na jakość opieki zdrowotnej. Jednak, aby w pełni wykorzystać ten potencjał, konieczne jest pokonanie barier finansowych, regulacyjnych czy marketingowych – komentuje ekspert SEDIVIO w obszarze AI, Krzysztof Skawiński, który reprezentował naszą firmę na konferencji.