EC2 zmienia nazwę na SEDIVIO

Postanowiliśmy, że to dobra okazja, by zmienić nazwę naszej spółki. Zmiana, która nastąpi decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wejdzie w życie ostatecznie po dokonaniu wpisu do KRS.

Przyjęcie strategii rozwoju na lata 2022 – 2023 to ważny moment dla naszej firmy. Zakłada ona nie tylko dalszy rozwój dotychczasowych projektów, lecz także wejście w inne obszary. Najważniejszym z nich jest bezpieczeństwo informacji. Postanowiliśmy, że to dobra okazja, by zmienić nazwę naszej spółki. Zmiana, która nastąpi decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wejdzie w życie ostatecznie po dokonaniu wpisu do KRS.

„Dotychczasowa nazwa naszej spółki pokrywała się z nazwą jednego z głównych produktów chmurowych Amazona, Elastic Computing Cloud, w skrócie: EC2. Mieliśmy w związku z tym problemy z zapewnieniem nam dostatecznej widoczności w branży IT. Dlatego od dawna nosiliśmy się ze zmianą nazwy. Nie było do tego jednak dobrej okazji”

Nowa nazwa oraz logotyp zostały pomyślane w taki sposób, by odzwierciedlały naszą działalność. Jesteśmy firmą IT, stąd też obecność charakterystycznych, trójkątnych nawiasów w sygnecie logotypu. Fakt, że nakładają się one na siebie, podkreśla, jak ważna jest dla nas bliska współpraca z naszymi partnerami biznesowymi.

Sedivio to EC2 – lecz pod nową nazwą. Żeby to dodatkowo podkreślić, nie planujemy głębokich zmian na naszej stronie internetowej czy w identyfikacji wizualnej marki.