EC2 S.A. zakwalifikowana do segmentu NewConnect Focus!

28 września na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się kwalifikacja spółek akcyjnych do segmentów giełdy NewConnect, na której notowane jest EC2. Miło nam poinformować, że EC2 S.A. znalazła się w segmencie NewConnect Focus. To świetna wiadomość dla naszej firmy! Co oznacza zakwalifikowanie do tego segmentu?

Zgodnie z informacjami, jakie znaleźć można na stronie internetowej giełdy NewConnect, aby spółka została zakwalifikowana do segmentu giełdy „Focus”, musi spełnić co najmniej pięć z następujących warunków:

 • średnia wartość kapitalizacji emitenta przekracza 12.000.000 zł;
 • wskaźnik cena/zysk jest wyższy niż 0 i niższy niż 50;
 • wskaźnik cena/wartość księgowa jest wyższy niż 0 i niższy niż 10;
 • stopa dywidendy jest wyższa niż 0 (spółka wypłaciła dywidendę);
 • wartość księgowa przekracza 1.000.000 zł;
 • dodatnia dynamika przychodów za ostatnie 4 kwartały;
 • dodatnia dynamika zysku netto za ostatnie 4 kwartały.

Ponadto, spółki znajdujące się w segmencie NewConnect Focus muszą spełnić wszystkie poniższe przesłanki:

 • akcje notowane są na rynku NewConnect od co najmniej 12 miesięcy;
 • średni kurs akcji jest wyższy niż 10 groszy;
 • wartość księgowa emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym nie ma wartości ujemnej;
 • w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, układowe, sanacyjne lub likwidacyjne;
 • w okresie ostatnich 12 miesięcy na emitenta nie został nałożony więcej niż jeden raz żaden ze środków dyscyplinujących przewidzianych w Regulaminie ASO;
 • w okresie ostatnich 3 miesięcy na emitenta nie został nałożony żaden ze środków dyscyplinujących przewidzianych w Regulaminie ASO ani też obrót jego akcjami nie podlegał zawieszeniu ze względu na bezpieczeństwo uczestników obrotu.

74 spółki

Do segmentu NewConnect Focus zakwalifikowano tym razem akcje 74 emitentów. To o 5 mniej niż na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku.

Pozostałe segmenty na giełdzie NewConnect to „Alert” (obejmujący spółki, na które warto zwrócić uwagę np. ze względu na możliwe toczące się postępowanie upadłościowe, układowe, sanacyjne lub likwidacyjne lub z innego powodu, który może świadczyć o złej kondycji spółki) oraz „Base” (obejmujący spółki niezakwalifikowane do segmentów „Focus” i „Alert”).

Więcej informacji na temat kryteriów kwalifikacji do poszczególnych segmentów można znaleźć na stronie internetowej NewConnect: kliknij tutaj.

Kwalifikacja odbywa się raz na kwartał.

Po szczegółowe informacje na temat wyniku ostatniej kwalifikacji zapraszamy na stronę giełdy NewConnect: kliknij tutaj (komunikat giełdowy).