Dokument Ofertowy SEDIVIO SA już dostępny

Dostępny jest już Dokument Ofertowy SEDIVIO SA w związku z ofertą publiczną akcji serii C.

Uruchomiliśmy już podstronę dot. publicznej oferty akcji SEDIVIO SA. Znajdziecie ją pod adresem www.inwestycja.sedivio.com/emisja

Strona zawiera istotne dokumenty dotyczące oferty, w tym opublikowany dziś Dokument Ofertowy.

Informujemy jednocześnie, iż cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd SEDIVIO SA w oparciu o upoważnienie udzielone w Uchwale Emisyjnej. Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w formie suplementu do Dokumentu Ofertowego – w sposób w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, a zatem na stronie www.inwestycja.sedivio.com/emisja.

Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona na takim poziomie, aby zapewnić skuteczne przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Oferowanych, przy jednoczesnym zapewnieniu, że zakładane przez Emitenta wpływy brutto z emisji Akcji Oferowanych, liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych z dnia jej ustalenia, wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z ofert publicznych akcji dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy będą nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro.

Jednocześnie Zarząd SEDIVIO SA przyjął następujący harmonogram przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych:

26.10.2023 – publikacja Dokumentu Ofertowego

30-31.10.2023 – road show

2.11.2023 – ustalenie ceny emisyjnej Akcji Oferowanych

3-8.11.2023 – pierwszy termin składania zapisów na Akcje Oferowane

9-13.11.2023 – drugi termin składania zapisów na Akcje Oferowane

15.11.2023 – przydział Akcji Oferowanych.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Spółki SEDIVIO S.A. („Spółka”), ani w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych Spółki.

Oferowanie akcji Spółki („Akcje”) odbywać się będzie wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie ofertowym opublikowanym w związku z ofertą publiczną Akcji („Oferta”) („Dokument Ofertowy”) na stronie internetowej Emitenta (https://www.sedivio.com) i dodatkowo na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej https://www.bossa.pl. Dokument Ofertowy wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie.

Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Opis ryzyk związanych z inwestycją dostępny jest w Dokumencie Ofertowym „Czynniki ryzyka”, w tym ryzyko nieosiągnięcia przez Spółkę celów strategicznych wskazanych w Dokumencie Ofertowym.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Dokumentu Ofertowego, w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje.

 

Zapisy na Akcje będą przyjmowane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.