Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sedivio S.A. na dzień 29 czerwca 2022 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sedivio S.A. na dzień 29 czerwca 2022 roku

Zarząd Emitenta SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2022 roku, na godzinę 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie _00-491 Warszawa_, ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.