Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 12/2024

Zarząd Emitenta Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent” „Spółka”_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 czerwca 2024 r. na godzinę 12:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Michał Lorenc Dolores Jania Spółka partnerska 02-567 Warszawa, ul. Sandomierska 18 lok.1

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.
2/ Projekty uchwał na ZWZ.
3/ Wzór formularza pełnomocnictwa.
4/ Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika.
5/ Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce.
6/ Klauzula informacyjna.
7/ Projekt nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.