Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2023 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2023 r.

Zarząd Emitenta Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 22 czerwca 2023 roku, na godzinę 14:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska nota-riusze s.c. z siedzibą w Warszawie _00-491 Warszawa_, ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.