Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 25 czerwca 2021 roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd Emitenta EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 czerwca 2021 roku

Zarząd Emitenta EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 czerwca 2021 roku, na godzinę 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie (00-491 Warszawa), ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10.Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu

Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu