Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 maja 2024 r. SEDIVIO S.A. SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 7/2024

Zarząd Emitenta Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: „Emitent” niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 maja 2024 roku, na godzinę 12:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Michał Lorenc Dolores Sharapov Spółka partnerska z siedzibą w Warszawie 02-567 Warszawa, ul. Sandomierska 18/1.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, klauzula RODO, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce, opinia Zarządu oraz wzór Pełnomocnictwa.