Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 września 2023 r. SEDIVIO S.A.

Zarząd Emitenta Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: „Emitent” niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 września 2023 roku, na godzinę 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska nota-riusze s.c. z siedzibą w Warszawie 00-491 Warszawa, ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, klauzula RODO, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce, opinia Zarządu oraz wzór Pełnomocnictwa.