Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 23 listopada 2021 roku

Zarząd Emitenta EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23 listopada 2021 roku, na godzinę 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie _00-491 Warszawa_, ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, treść projek-tów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.