Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 23 listopada 2021 roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 23 listopada 2021 roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd Emitenta EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23 listopada 2021 roku, na godzinę 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie (00-491 Warszawa), ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu

Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu