Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 18 czerwca 2020 roku

Zarząd Emitenta EC2 S.A. _”Emitent”_ niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 18 czerwca 2020 roku _dalej „NWZ”_, na godzinę 10:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie _00-491 Warszawa_, ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.