Zmiana stanu posiadania

Zarząd Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_, informuje, że w dniu 5 października 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza Ductor sp. z o.o. sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm._ o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z dokonaną w dniu 3 października 2023 r. transakcją nabycia akcji Spółki.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.