Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Emitenta przez Wiceprezesa Zarządu EC2 S.A.

Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Emitenta przez Wiceprezesa Zarządu EC2 S.A. (PLEC20000010)

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje o otrzymaniu w dniu 29 maja 2019 roku zawiadomienia o transakcjach kupna akcji Emitenta dokonanych przez Krzysztofa Pyrdoł pełniącego obowiązki Wiceprezesa Zarządu.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.