Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje o otrzymaniu w dniu 30 maja 2019 roku zawiadomienia o transakcjach kupna akcji Emitenta dokonanych przez Jakuba Budziszewskiego pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.