Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki EC2 S.A.

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki EC2 S.A. (PLEC20000010)

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka” informuje, ze w dniu 17 marca 2019 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Spółki – Pana Karola Matczaka, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87ust. 1 pkt 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych „Zawiadomienie” o przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka w załączeniu przekazuje treść zawiadomienia.