Wyodrębnienie nowego obszaru biznesowego

W związku z podjęciem przez Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Emitent” lub „Spółka”_ decyzji o wyodrębnieniu w strukturach organizacyjnych Spółki zespołu świadczącego usługi w nowym dla Emitenta obszarze, Emitenta informuje, że po okresie przygotowań podjął decyzję o promowaniu, oferowaniu i świadczeniu usług zewnętrznym klientom w zakresie usług analizy danych i budowy modeli, w tym opartych o elementy sztucznej inteligencji, a także w zakresie komunikacji zintegrowanej, w tym w obszarze marketingu 360, Public oraz Investor Relations, a także wykorzystania nowoczesnych kanałów komunikacji oraz tworzenia społeczności, i wsparcia przy tworzeniu tzw. decentralized autonomous organization _DAO_ i inne elementy technologii blockchain. Całość działań toczyć się będzie pod marką Concept Masters, a w najbliższym czasie przygotowana zostanie oddzielna strona internetowa projektu. Oferta będzie skierowana zarówno do klientów krajowych, jak i zagranicznych.

Emitent szacuje, że w perspektywie najbliższych lat przychody z tej działalności mogą stanowić znaczny procent przychodów Emitenta, a dodatkowo oczekiwane jest uzyskanie marży powyżej średniej dla Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, że prowadzi rozmowy lub działania testowe nowej struktury i usług z 3 podmiotami, a powołany zespół liczy 6 osób.