Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 19 czerwca 2019 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 19 czerwca 2019 roku EC2 S.A. (PLEC20000010)

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 czerwca 2019 roku dysponowali łącznie 386.468 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Spółki wynoszący 2.680.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 14,42%.

 

Co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

 

1. Jakub Budziszewski posiadający 70.266 akcji, z których przysługiwało 70.266 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 18,18% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 2,62% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

2. Krzysztof Pyrdoł posiadający 70.000 akcji, z których przysługiwało 70.000 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 18,11% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 2,61% ogólnej liczbie głosów w Spółce, reprezentowany przez Jakuba Budziszewskiego.

 

3. Karol Matczak posiadający 124.715 akcji, z których przysługiwało 124.715 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 32,27% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 4,65% ogólnej liczbie głosów w Spółce, wykonujący prawo głosu z 124.714 akcji oraz reprezentowany przez pełnomocnika Mirosława Szlagor, wykonującego prawo głosu z 1 akcji.

 

4. Jakub Wojciechowski posiadający 104.673 akcji, z których przysługiwało 104.673 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 27,08% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 3,90% ogólnej liczbie głosów w Spółce.Jednocześnie Zarząd wskazuję, że Karol Matczak reprezentował na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 1 akcjonariusza i wykonywał łącznie _osobiście oraz jako pełnomocnik_ prawo głosu z 141.528 akcji, co stanowiło 36,62% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 5,28% ogólnej liczbie głosów w Spółce.