Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2024 r ESPI 16/2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”] przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2024 r.:

Jakub Paweł Budziszewski
– liczba głosów przysługujących na ZWZ – 70.266
– udział w głosach na ZWZ – 50,09 proc.
– udział w ogólnej liczbie głosów – 2,43 proc.

Krzysztof Filip Pyrdoł
– liczba głosów przysługujących na ZWZ – 70.000
– udział w głosach na ZWZ – 49,91 proc.
– udział w ogólnej liczbie głosów – 2,42 proc.