Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2021 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2021 rok

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_, w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2021 roku:
1. Krzysztof Barczewski: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 729.997, udział w głosach na ZWZ – 100 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 27,24 proc.;