Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2023 roku

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej jako „Spółka”, „Emitent”_ w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2023 roku _dalej „ZWZ”_:

1. Krzysztof Barczewski:
? liczba głosów przysługujących na ZWZ – 787.583,
? udział w głosach na ZWZ – 81,93 proc.,
? udział w ogólnej liczbie głosów – 28,08 proc.;

2. Karol Matczak:
? liczba głosów przysługujących na ZWZ – 156.928,
? udział w głosach na ZWZ – 16,32 proc.,
? udział w ogólnej liczbie głosów – 5,59 proc.