Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 maja 2024 roku SEDIVIO S.A. ESPI 13/2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako „Spółka”, „Emitent”] w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 maja 2024 roku [dalej „NWZ”]:

1. Krzysztof Barczewski:
• liczba głosów przysługujących na NWZ – 810.021
• udział w głosach na NWZ – 67,70 proc.
• udział w ogólnej liczbie głosów – 27,98 proc.

2. Porozumienie Akcjonariuszy Karola Matczaka [„KM”] i Doroty Matczak [„DM”]
• liczba głosów przysługujących na NWZ – 173.742 [z czego KM przysługiwało – 156.928 głosów, a DM – 16.814 głosów]
• udział w głosach na NWZ – 14,52 proc. [z czego KM przysługiwało -13,12 proc. udziału w głosach, a DM -1,41 proc.]
• udział w ogólnej liczbie głosów – 6,00 proc. [z czego KM – 5,42 proc., a DM – 0,58 proc.]

3. Jakub Wojciechowski:
• liczba głosów przysługujących na NWZ – 72.400
• udział w głosach na NWZ – 6,05 proc.
• udział w ogólnej liczbie głosów -2,50 proc.

4. Jakub Budziszewski:
• liczba głosów przysługujących na NWZ – 70.266
• udział w głosach na NWZ – 5,87 proc.
• udział w ogólnej liczbie głosów – 2,43 proc.

5. Krzysztof Pyrdoł:
• liczba głosów przysługujących na NWZ – 70.000
• udział w głosach na NWZ – 5,85 proc.
• udział w ogólnej liczbie głosów – 2,42 proc.