Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 września 2023 roku

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej jako „Spółka”, „Emitent”_ w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 września 2023 roku _dalej „ZWZ”_:

1. Krzysztof Barczewski:
• liczba głosów przysługujących na NWZ – 795.855,
• udział w głosach na NWZ – 67,32 proc.,
• udział w ogólnej liczbie głosów – 28,37 proc.;

2. Karol Matczak _łącznie z osobą powiązaną_:
• liczba głosów przysługujących na NWZ – 173.742,
• udział w głosach na NWZ – 14,70 proc.,
• udział w ogólnej liczbie głosów – 6,19 proc.

3. Jakub Wojciechowski:
• liczba głosów przysługujących na NWZ – 72.400,
• udział w głosach na NWZ – 6,12 proc.,
• udział w ogólnej liczbie głosów – 2,58 proc.

4. Jakub Budziszewski:
• liczba głosów przysługujących na NWZ – 70.266,
• udział w głosach na NWZ – 5,94 proc.,
• udział w ogólnej liczbie głosów – 2,51 proc.

5. Krzysztof Pyrdoł:
• liczba głosów przysługujących na NWZ – 70.000,
• udział w głosach na NWZ – 5,92 proc.,
• udział w ogólnej liczbie głosów – 2,50 proc.