Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 listopada 2021 roku

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_, w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 listopada 2021 roku:
1. Karol Matczak: liczba głosów przysługujących na NWZ – 145.207, udział w głosach na NWZ – 15,13 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 5,42 proc.;
2. Krzysztof Barczewski, liczba głosów przysługujących na NWZ – 693.162 , udział w głosach na NWZ – 72,22 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 25,86 proc.;