Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2020 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2020 roku EC2 S.A. (PLEC20000010)

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”_ w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2020 roku _dalej „NWZ”_.

1. Karol Matczak, liczba głosów przysługujących na NWZ – 134 748; udział w głosach na NWZ – 100 proc.; udział w ogólnej liczbie głosów – 5,03 proc.