Uzupełnienie raportu ws. powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję EBI 16/2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 14/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku, niniejszym przekazuje życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej tj:
1. Pani Ewy Budziszewskiej,
2. Pana Arkadiusza Semczak,
3. Pana Kajetana Wojnicz,
4. Pana Mariusza Mireckiego,
5. Pana Rafała Rymuza,
6. Pani Dagmary Kingi Krzesińskiej.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu
Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu
Karol Matczak – Członek Zarządu