Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii B

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 21 marca 2022 r. na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 4 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji Serii B _”Uchwała Zarządu”_.
Zgodnie z Uchwałą Zarządu, cena emisyjna akcji serii B Spółki została ustalona na kwotę 8 zł _osiem złotych_ za jedną akcję.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki została przekazana w raporcie bieżącym EBI 14/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.