Rozpoczęcie negocjacji z potencjalnym inwestorem

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”, „Spółka”] informuje o rozpoczęciu w dniu 23 listopada 2023 r. negocjacji z potencjalnym inwestorem Noble Business Group Sp. z o.o. [„Inwestor”] w ramach procesu pozyskania inwestora strategicznego dla wsparcia dalszego rozwoju Spółki.

Przedmiotem negocjacji są warunki ewentualnej inwestycji obejmującej udział Inwestora w przyszłej emisji nie więcej niż 276.670 akcji Spółki, stanowiących różnicę w liczbie oferowanych przez Emitenta w ramach oferty publicznej akcji serii C, a liczbą przydzielonych akcji serii C, o której Emitent informował w drodze raportu ESPI nr 19/2023.

Zarząd Emitenta dodatkowo wskazuje, że nie podjął dotychczas żadnych wiążących decyzji tak co do realizacji przez Emitenta proponowanej transakcji jak i wyboru inwestora dla wsparcia rozwoju Spółki, a sam wynik negocjacji jest niepewny. Rozpoczęcie negocjacji, o których mowa wyżej nie oznacza, że negocjacje te zakończą się ustaleniem ostatecznych warunków współpracy.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.