Rozpoczęcie negocjacji w sprawie podpisania umowy ramowej EC2 S.A. (PLEC20000010)

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie podpisania umowy ramowej

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2020 roku Emitent rozpoczął negocjacje z JPK Insight Sp. z o.o. dotyczące zawarcia umowy ramowej na świadczenie przez Emitenta usługi związanych z wytwarzaniem oprogramowania oraz usługami IT w zakresie dotyczącym posiadanego przez Zleceniodawcę oprogramowania do zarządzania informacją podatkową.
Celem negocjacji prowadzonych przez strony jest określenie zasad, warunków i parametrów finansowych ewentualnej współpracy. Zawarcie umowy będzie uzależnione od satysfakcjonujących wyników negocjacji. Potencjalne przychody Emitenta związane z ewentualną realizacją umowy będą uzależnione od wynegocjowanego przez strony modelu i zakresu współpracy.

O zawarciu prawnie wiążącej umowy lub o zakończeniu negocjacji dotyczących umowy w inny sposób Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Emitent uznał powyższą informację za istotną dla działalności i dalszego rozwoju Emitenta, ze względu na potencjalny wpływ przychodów z realizacji umowy na wyniki finansowe Emitenta w 2020 roku.