Rezygnacja osoby nadzorującej SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

 Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu rezygnacji Pana Wojciecha Matczaka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2022 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu
  • Karol Matczak – Członek Zarządu