Rezygnacja członka Rady Nadzorczej – EBI 5/2024

 Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 29 lutego 2024 r. rezygnacji Pani Marzeny Barszczewskiej – Członka Rady Nadzorczej Spółki – z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 29 lutego 2024 roku.

Wskazanym w oświadczeniu Członka Rady Nadzorczej powodem rezygnacji są przyszłe plany zawodowe, uniemożliwiające dalsze pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Emitenta dziękuje za zaangażowanie i wkład w rozwój Spółki, który Pani Marzena Barszczewska wniosła w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu
  • Karol Matczak – Członek Zarządu