Raport ze stanu realizacji strategii rozwoju SEDIVIO S.A. na lata 2022 – 2023

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Emitent” lub „Spółka”_ w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 9/2021 z dnia 1 października 2021 r. oraz 9/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku, niniejszym przedstawia raport z aktualnego stanu realizacji strategii rozwoju Spółki na lata 2022-2023.