Przeniesienie praw własności do serwisu internetowego

Przeniesienie praw własności do serwisu internetowego

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2020 roku Emitent przeprowadził negocjacje i podpisał umowę dotyczącą ugody w sprawie wymagalnych należności. Na podstawie podpisanego porozumienia Emitent wynegocjował zakup platformy informatycznej _w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do aplikacji _kodu źródłowego_, nazwy oraz znaku graficznego, prawo do korzystania z domeny internetowej, prawo do korzystania z social mediów utworzonych dla tej aplikacji_ _”Serwis”_ w kwocie wymagalnej należności, w celu czerpania przez Emitenta przychodów z usług oferowanych przez Serwis.

Serwis jest narzędziem do zarządzania projektami wykorzystującym doświadczenia metod zwinnych. Posiada funkcjonalności zarządzania całym procesem wytwarzania: od zbierania potrzeb klienta, przez ich doprecyzowanie, nadawanie priorytetów, grupowanie w sprinty, produkowanie, sprawdzanie i dostarczanie do klienta. Emitent planuje wykorzystać platformę jako moduł narzędzia do zarządzania projektami, a także współdzielić je w ramach tworzonej grupy software house’ów.

Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zakup Serwisu stanowi element dalszego rozwoju Spółki i realizacji Strategii Rozwoju Spółki na lata 2020-2021. Opracowana dla tego produktu długofalowa strategia marketingowa i sprzedażowa, jak również zapotrzebowanie rynku na podobne rozwiązania pozwalają ocenić, iż Serwis będzie miał wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta.