Powołanie spółki zależnej EC2 S.A. (PLEC20000010)

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, iż w dniu 28 lipca 2020 roku Emitent powołał spółkę zależną Tech Med House sp. z o.o., w której posiada 100% udziałów.
Powołanie spółki zależnej jest wynikiem realizacji planów Spółki związanych z ekspansją dostarczanych usług
w zakresie e-zdrowia, a tym samym wdrożeniem kolejnych kroków Strategii Rozwoju Spółki przyjętej w dniu 23 czerwca 2020 _ESPI 9/2020 z dnia 24 czerwca 2020_.
Spółka Tech Med House będzie pełniła funkcję akceleratora biznesu składającego się z ekspertów w swoich dziedzinach. Z oferty będą mogły skorzystać start’upy w każdej fazie rozwoju. Firmy z najlepszymi pomysłami otrzymają wsparcie w zakresie działań it, marketingu, sprzedaży i pozyskaniu kapitału potrzebnego na rozwój.

Na stanowiska Prezesa Zarządu Tech Med House sp. z o.o. powołany został Pan Maciej Jędrzejak, a na stanowisko Członka Zarządu Pan Michał Krajewski