Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 16 powołującą na okres nowej wspólnej kadencji następujące osoby na Członków Rady Nadzorczej:

1. Ewę Budziszewską,

2. Rafała Rymuzę,

3. Marzenę Barszczewską,

4. Wojciecha Matczaka,

5. Macieja Jędrzejaka.

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Spółki, wymagane zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2020 roku uchwałą nr 16 warunkowo powołało pana Mariusza Mireckiego w skład Rady Nadzorczej, przy czym uchwała w zakresie powołania pana Mariusza Mireckiego stanie się skuteczna od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 22 ust. 1 statutu Spółki obejmującej zwiększenie liczby członków Rady Nadzorczej Emitent.

O ziszczeniu się powyższego warunku Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym EBI.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu