Powołanie osób nadzorujących EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Powołanie osób nadzorujących EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2019 roku powołało do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1) Panią Marzenę Barszczewską,

2) Pana Wojciecha Matczaka.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu

Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu