Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 14/2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 27 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w sprawie powołania na okres nowej wspólnej kadencji następujące osoby na Członków Rady Nadzorczej:
1. Panią Ewę Budziszewską,
2. Pana Arkadiusza Semczka,
3. Pana Kajetana Wojnicza,
4. Pana Mariusza Mireckiego,
5. Pana Rafała Rymuza,
6. Panią Dagmarę Kingę Krzesińską.
Życiorysy zawodowe powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki, wymagane zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną opublikowane w dniu 28 czerwca 2024 roku.
Kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej upłynie 31 grudnia 2027 roku.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu
Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu
Karol Matczak – Członek Zarządu