Powołanie Członka Zarządu EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 4 października 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta, w drodze podjętej uchwały, powołała Pana Karola Matczaka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 4 października 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta, w drodze podjętej uchwały, powołała Pana Karola Matczaka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.Życiorys zawodowy nowego Członka Zarządu Spółki, wymagany zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu

Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes

Karol Matczak – Członek Zarządu