Podpisanie umowy ramowej

 Zarząd EC2 S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje o podpisaniu w dniu 25 czerwca br. z Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. _”Pentacomp”, „Zamawiający”_ umowy ramowej na świadczenie przez Emitenta usługi wsparcia przy budowie i wdrażaniu rozwiązania informatycznego nowego Systemu Obsługi Importu Docelowego na rzecz Centrum e-Zdrowia _”Umowa”_.

Zgodnie z podpisaną Umową Emitent zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług informatycznych na podstawie pisemnych Zamówień, w których określony zostanie szczegółowy przedmiot
oraz pracochłonność. Pozostałe szczegółowe warunki Umowy i ryzyka z nią związane, w tym kary umowne,
czy prawo odstąpienia od Umowy, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.Szacowana wartość Umowy wynosi 530 868,00 _słownie: pięćset trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem _ zł brutto.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie Art. 7 Rozporządzenia MAR ze względu na jej znaczenie dla wyników finansowych Emitenta.